Stadgarna 10§:

Styrelsen bör utgöra en representation av byns befolkning och ha en bred variation av intressen som gagnar föreningens verksamhet.


Ordinarie ledamöter

Ordförande:          Ida Takala                           ida.takala@gmail.com

Sekreterare/

musikevent:          Helena Sandell                  helena.sandell@gmail.com

Kassör/

fastighet/

hemsida:                Eva Sporrner                     eva.sporrner@gmail.com

Marknad/byn/

sociala medier:     Erika Lindholm                 erikabredsjosaxofon@gmail.com

Vandrings/frilufts/

gymansvarig:        Kristoffer Gramnaes        gramnaes@gmail.com

Byggkunnig/

småföretagare:     Stefan Johansson 

Värme/vatten/

sponsring:              Per Johansson                   per@kulturkooperativet.se

Ny i byn:                  Lotta Simonsson               charlotta.simonsson@gmail.com


Valberedning

Sammankallande:  Ingrid Nilsson                   lilla.ingrid@hotmail.com

                                    Lennart Nygren               nygren.lennart@gmail.com

                                    Christa Knobloch             knobloch.c@web.de