Stadgarna 10§:

Styrelsen bör utgöra en representation av byns befolkning och ha en bred variation av intressen som gagnar föreningens verksamhet.


Ordinarie ledamöter

Ordförande:           Ida Takala                        ida.takala@gmail.com

Sekreterare:           Helena Sandell               helena.sandell@gmail.com

Kassör/

fastighet/

hemsida:                  Eva Sporrner                  eva.sporrner@gmail.com

Bergvärmepump/

gymansvarig:          Kristoffer Gramnaes     gramnaes@gmail.com 

Sponsringsjägare:  Per Johansson               per@kulturkooperativet.se

Info slaggstenspr.: Robert Norelius              robert.norelius58@gmail.com

Måla utemöblerna: Susanne Lindholm        susanne.lindholm58@gmail.com


Valberedning

Sammankallande:  Ingrid Nilsson                   lilla.ingrid@hotmail.com

                                    Lennart Nygren               nygren.lennart@gmail.com

                                    Christa Knobloch             knobloch.c@web.de

Revisorer:                 

                                    Kerstin Alvén Nilsson     kerstin.alven@gmail.com

                                    Susanne Grundstgröm   kolugnsusanne@gmail.com


Övriga aktiva

Uthyrningsansvarig/

rökbastun:                 Mattias Gustavsson       mewpj@yahoo.se 0767066086