Folkets Hus Rotunda har blivit en konstutställningshall!

I Folkets Hus invigs en permanent slaggstens- och hyttutställning söndagen den 27/6 kl. 16.00.


Du hittar olika typer och färger av slaggsten, masugnskonst med gammal och framtida grön teknik, bilder från Bredsjö hytta och dess historia och samt att två lokala konstnärer ställer ut.


Du kan även gå en slaggstenspromenad i Bredsjö och titta på var och hur den vackra slaggstenen använts. Det finns vackra murar, jordkällare och husgrunder som byggts av gröna slaggstenar. Slaggstenen är en restprodukt från järnframställningen i Bredjö hytta, som var verksam fram till 1962. Länk till promenaden.