Extrastämma den 23/5 för att godkänna det nya stadgeförslaget för en andra gång för att bli giltigt.


Här hittar du det nya stadgeförslaget för Föreningen Folkets Hus upa i Bredsjö som antogs på årsmötet med stor majoritet den 28/3.

Det behövs ytterligare en extrastämma om ca en månad för att få ett andra godkännande för att dessa ska gälla.


Stadgemallen är hämtad från förening.se och företaget Coompanion's jurist har lämnat synpunkter, plus att ett antal medlemmar har inkommit med sina synpunkter. Vi har haft ett öppet informationsmöte där vi fick bra input till stadgeförslaget och Bolagsverket har förhandsgranskat och godkänt. Som info - alla medlemsorganisationer har nu skänkt sina andelar till Folkets Hus vilket gör att stadgeförslaget med enbart fysiska medlemmar kan antas.